πληροφορίες ασθενούς

the SENOMAC trial

Πληροφορίες ασθενούς (Πάρτε τη σωστή εκδοχή, προεγχειρητική ή μετεγχειρητική!)

.


Patient information postoperative (Greek 4.2.)


Patient information preoperative (Greek 4.2.)